Status på dræn

Lige nu er bestyrelsen i gang med at sikre, at drænet i haverne fungerer.

Masser af vand i haverne er ikke usædvanligt lige nu, men derfor skal vores dræn selvfølgelig opfylde formålet med deres virke. Der er et par steder, som stadig ikke virker optimalt. Det kan skyldes almindelig ælde, men det kan også skyldes, at der har været gravet lidt dybt og således ødelagt drænene.

Vi er – som vi lovede på generalforsamlingen – igang med at skabe et overblik og derefter udarbejde en plan for omfanget, såvel økonomisk som i praksis på, hvad det indebærer. Under alle omstændigheder vil denne plan indeholde regler for “opgravning” i haven hvad enten det drejer sig om El- vand og andet.

Hvis I er vidende om evt. mulige skader på drænene, må I meget gerne ringe eller skrive til os om dette.