Corona & kolonihaveliv

Følgende skrivelse er sendt fra Haveforbundet til Kolonihavernes bestyrelser og som jeg nu videreformidler til jer alle i vores haveforening Hedvigslund.

I forbindelse med corona har vi fået en del spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig i haveforeningerne. Vi samler løbende spørgsmål ind og svarer på dem i denne Q&A.

OBS – VIGTIGT AT LÆSE FØRST
Landets haveforeninger under os ser meget forskellige ud. Nogle er store, har store havelodder med huse, der er kloakerede og som ligger langt fra hinanden. Omvendt er der også mange haveforeninger, der ikke har store havelodder, hvor husene (hvis der er huse på lodderne) ligger tættere og foreningen har fællestoiletter. Denne store forskel gør, at vi kun kan udsende en generel anbefaling.
Vores anbefaling lyder: Vi opfordrer alle medlemmer til at agere nøjagtig efter Sundhedsministeriets retningslinjer. Det betyder, at man:

• Under ingen omstændigheder skal tage i haven, hvis man har det skidt eller er i karantæne• Kun tager i haven, hvis man reelt har mulighed for at holde afstand til andre
• Skal overveje, om det er en god idé at benytte sig af offentlig transport, hvis man skal i haven
• Ikke forsamles i grupper og sørger for, at alt socialt foregår udenfor• Skal holde god afstand til andre og sørge for god håndhygiejne

Spørgsmål og svar: Kan I anbefale, at vi udskyder sæsonstart i haveforeningen?Hvis I vurderer i haveforeningen, at I ikke kan følge myndighedernes retningslinjer til punkt og prikke, så mener vi ikke, det er en god idé, at I er i haverne.
Kan I anbefale at sende alle de ældre ud i haverne?
Hvis I vurderer i haveforeningen, at medlemmerne sagtens kan være i haverne og følge retningslinjerne til punkt og prikke, så mener vi ikke, der er nogle problemer i det.
Vi har fællestoiletter i haveforeningen. Skal vi holde os væk fra dem?Sundhedsstyrelsen anbefaler kraftigt, at man ikke åbner for fælles toiletforhold og badeværelser, medmindre man får gjort rent mindst en gang om dagen. Et offentligt toilet kan være en kraftig kilde til smittespredning.
Kan I anbefale, at vi åbner tidligere op for haveforeningen og bruger haven til at få luft og plads?
Pga. den nuværende situation kan vi godt se, man kan opfatte kolonihaven som en mulighed for at få luft og plads. Vi ser ingen problemer i, at man allerede nu bruger haven, hvis foreningen er klar til det og man ellers har mulighed for at følge retningslinjerne, når man er der. Vi anbefaler IKKE, at syge eller folk i karantæne flytter/tager i haverne.
Når vi ikke kan komme i haverne, vil haverne hurtigt blive fulde af ukrudt, græsset bliver ikke slået, hække ikke klippet. Vi kan kort sagt ikke overholde diverse regler om at passe haverne. Hvad gør vi så?
Lige nu befinder vi os i en helt unik situation, hvor udefrakommende omstændigheder dikterer vores hverdag. Vi er klar over, at nogle ikke har mulighed for at være i haverne, fordi de enten er sløje eller ikke kan følge retningslinjerne derude, og så skal de ikke være i haverne. Derfor henstiller vi til, at alle har forståelse for situationen og ikke forventer, at haverne bliver passes, som vedtægterne ellers dikterer.
Vores generalforsamling er udskudt, men bestyrelsen var på genvalg. Har bestyrelsen samme beføjelser, som de plejer, indtil vi kan afholde generalforsamling?
Hvis generalforsamlingen ikke har været afholdt, fortsætter bestyrelsen med samme beføjelse som hidtil, inden en ny generalforsamling bliver afholdt.
Kan I anbefale, at vi flager og dermed viser fællesskab i foreningen?
Vi synes, det er en dejlig tanke, men vi mener, det må være op til den enkelte haveforening, om de skal flage eller ej. Det afhænger nok af, hvor mange medlemmer, der er i haverne på det givne tidspunkt.