Månedsbrev maj 2020

Vi er i gang – dog noget anderledes og lidt som” hvornår bliver jeg og verden omkring mig sig selv igen”!

En gæste-håndværker i vores Haveforening udtrykte forleden, ”hvor er det dejligt at se den tiltagende forbedring af såvel haver som huse der sker, især i jeres Kolonihave”. Et skulderklap til alle. Udsagnet er helt på linje med min opfattelse, og noget vi godt kan være lidt stolte over.

Dejligt at se, at dem der bygger og renoverer, forsøger at følge op på orden i haven med en ekstra tur til genbrugspladsen, der nu heldigvis er åben igen. Det, at der er et byggeri i gang, må ikke hindre alm. havearbejde.

Vores nye renovationsplads er blevet godkendt og der er opsat diverse affaldsbeholdere til Haveforeningen, som alle havelejere kan anvende. De fleste har sikkert allerede stiftet bekendtskab med dem ved deres private bolig. Samme system gælder i foreningen som i privaten: Vi skal alle tænke sorteringen ind i vores benyttelse således at vi undgår ekstra udgifter i tilfælde at fejlsortering. Indenfor nogle dage vil alle haver modtage de grønne affaldsposer til madaffald + en folder, der forklarer hvad skal i hvor.  

Toilettet ved Foreningshuset er 99% klart til at kunne leve op til alle krav fra kommunen; det kommer fremover til at fungere som kloset, håndvask og udslagskumme.

I, der vil bruge toilettet ved Foreningshuset, skal, som tidligere, købe en toiletkode af Bent. Koden gælder hele sæsonen 2020 frem til åbning af sæson 2021.

Ifølge retningslinjer fra Kolonihaveforbundet – og sundhedsmyndighederne – skal vi som bestyrelse kunne sikre, at toilettet lever op til de skærpede krav, i forhold til Corona. D.v.s., at I som brugere spritter af og rengør efter forskrifterne. Bent udarbejder retningslinjer for brug af toilettet ved Foreningshuset, som man får udleveret samtidig med at man køber kode. Hvis alle lever op til de skærpede krav – og bestyrelsen ellers sørger for ekstra rengøring – burde toilettet kunne være åbent hele sæsonen.

”Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man rengør toilettet efter sig selv efter HVERT toiletbesøg. Her skal man bruge almindelige rengøringsmidler og gerne handsker. Derudover skal toiletterne gøres hovedrent minimum een gang om dagen. Der skal være håndsprit til rådighed, som i butikkerne.”

Den omtalte daglige rengøring én gang om dagen har jeg påtaget mig i håb om, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger ændres snarest.

Et sidste pip fra mig er en henvendelse til jer med trailere: P-pladsen nærmest Thurøgade er ikke en fast P-plads for trailere. Og til jer der har trailere stående på trailerparkeringspladsen nede i den anden ende – I har ansvar for at græsset ikke gror over dem (klip omkring din egen trailer).