Månedsbrev juni 2020

Månedsbrev juni.

Så blev det sommer, præcis den 1. juni.

Efterhånden åbnes der flere og flere områder, der har været lukket ned p.gr.a corona. Det samme kan siges her i vores lille forening – vi har bl.a. åbnet mulighed for køb af toiletkode, om end stadig med strenge krav til hver enkelt bruger og ekstra tilsyn af bestyrelsen omkring rengøring og afspritning.

Vi har også fået gang i den tvungne affaldssortering.

Begge tiltag, som – hvis vi forstår at overholde reglerne – er godt for miljøet og for den enkelte havelejer.

Konsekvenserne for ikke at efterkomme de udstukne retningslinjer for brug af fællestoilettet og renovationspladsen er, at det rammer os alle sammen med enten lukning og/eller ekstra regning til alle.

Bestyrelsen var for et par uger siden på en rundtur i haverne og kunne glæde os over rigtig mange ting. De få eksempler, der på sigt kunne tænkes at få en påtale ved sikkert selv hvad der lige skal gøres i haven og måske ved huset.

Bestyrelsen tager endnu en rundtur fredag den 3.juli kl 15:00 og igen onsdag den 26.august kl 15:00. Det handler i bund og grund om overblik – og om at vi er forpligtet til at sørge for at foreningens lejere lever op til Ordensreglerne*
* Pkt. 1: Et medlem er forpligtet til at holde sin have i ordentlig stand, således at bebyggelsen vedligeholdes og ukrudt ikke tager overhånd.
Pkt. 3: Hækkene skal renholdes, klipning skal ske mindst 2 gange årligt, senest 1. juli. og senest 1. oktober. Hæk mod foreningens gange og mellemhække må ikke være højere end 125 cm. Minimumshøjde for mellemhække 60 cm eller efter den enkelte generalforsamlingsbeslutning. I Hedvigslund er hækhøjde ved generalforsamlingsbeslutning sat til 150 cm mod sti og naboer; 180 cm mod P-plads, mod fodboldbaner, mod Skibhusparken.

Som det ser ud nu, kan vi fejre Skt. Hans som traditionen byder sig. Det vil I høre mere om senere.

Bestyrelsesmøderne i 2020 er fastsat til den 2. onsdag i hver måned undtaget juli. I tilfælde af overdragelse af have og hus eller andre presserende opgaver, kan I selvfølgelig kontakte bestyrelsen også i juli. Ellers er træffetiderne mellem klokken 16:00 & 17:00 d. 2. onsdag i måneden.