Månedsbrev juni 2020

Månedsbrev juni.

Så blev det sommer, præcis den 1. juni.

Efterhånden åbnes der flere og flere områder, der har været lukket ned p.gr.a corona. Det samme kan siges her i vores lille forening – vi har bl.a. åbnet mulighed for køb af toiletkode, om end stadig med strenge krav til hver enkelt bruger og ekstra tilsyn af bestyrelsen omkring rengøring og afspritning.

Vi har også fået gang i den tvungne affaldssortering.

Begge tiltag, som – hvis vi forstår at overholde reglerne – er godt for miljøet og for den enkelte havelejer.

Konsekvenserne for ikke at efterkomme de udstukne retningslinjer for brug af fællestoilettet og renovationspladsen er, at det rammer os alle sammen med enten lukning og/eller ekstra regning til alle.

Bestyrelsen var for et par uger siden på en rundtur i haverne og kunne glæde os over rigtig mange ting. De få eksempler, der på sigt kunne tænkes at få en påtale ved sikkert selv hvad der lige skal gøres i haven og måske ved huset.

Bestyrelsen tager endnu en rundtur fredag den 3.juli kl 15:00 og igen onsdag den 26.august kl 15:00. Det handler i bund og grund om overblik – og om at vi er forpligtet til at sørge for at foreningens lejere lever op til Ordensreglerne*
* Pkt. 1: Et medlem er forpligtet til at holde sin have i ordentlig stand, således at bebyggelsen vedligeholdes og ukrudt ikke tager overhånd.
Pkt. 3: Hækkene skal renholdes, klipning skal ske mindst 2 gange årligt, senest 1. juli. og senest 1. oktober. Hæk mod foreningens gange og mellemhække må ikke være højere end 125 cm. Minimumshøjde for mellemhække 60 cm eller efter den enkelte generalforsamlingsbeslutning. I Hedvigslund er hækhøjde ved generalforsamlingsbeslutning sat til 150 cm mod sti og naboer; 180 cm mod P-plads, mod fodboldbaner, mod Skibhusparken.

Som det ser ud nu, kan vi fejre Skt. Hans som traditionen byder sig. Det vil I høre mere om senere.

Bestyrelsesmøderne i 2020 er fastsat til den 2. onsdag i hver måned undtaget juli. I tilfælde af overdragelse af have og hus eller andre presserende opgaver, kan I selvfølgelig kontakte bestyrelsen også i juli. Ellers er træffetiderne mellem klokken 16:00 & 17:00 d. 2. onsdag i måneden.

Månedsbrev maj 2020

Vi er i gang – dog noget anderledes og lidt som” hvornår bliver jeg og verden omkring mig sig selv igen”!

En gæste-håndværker i vores Haveforening udtrykte forleden, ”hvor er det dejligt at se den tiltagende forbedring af såvel haver som huse der sker, især i jeres Kolonihave”. Et skulderklap til alle. Udsagnet er helt på linje med min opfattelse, og noget vi godt kan være lidt stolte over.

Dejligt at se, at dem der bygger og renoverer, forsøger at følge op på orden i haven med en ekstra tur til genbrugspladsen, der nu heldigvis er åben igen. Det, at der er et byggeri i gang, må ikke hindre alm. havearbejde.

Vores nye renovationsplads er blevet godkendt og der er opsat diverse affaldsbeholdere til Haveforeningen, som alle havelejere kan anvende. De fleste har sikkert allerede stiftet bekendtskab med dem ved deres private bolig. Samme system gælder i foreningen som i privaten: Vi skal alle tænke sorteringen ind i vores benyttelse således at vi undgår ekstra udgifter i tilfælde at fejlsortering. Indenfor nogle dage vil alle haver modtage de grønne affaldsposer til madaffald + en folder, der forklarer hvad skal i hvor.  

Toilettet ved Foreningshuset er 99% klart til at kunne leve op til alle krav fra kommunen; det kommer fremover til at fungere som kloset, håndvask og udslagskumme.

I, der vil bruge toilettet ved Foreningshuset, skal, som tidligere, købe en toiletkode af Bent. Koden gælder hele sæsonen 2020 frem til åbning af sæson 2021.

Ifølge retningslinjer fra Kolonihaveforbundet – og sundhedsmyndighederne – skal vi som bestyrelse kunne sikre, at toilettet lever op til de skærpede krav, i forhold til Corona. D.v.s., at I som brugere spritter af og rengør efter forskrifterne. Bent udarbejder retningslinjer for brug af toilettet ved Foreningshuset, som man får udleveret samtidig med at man køber kode. Hvis alle lever op til de skærpede krav – og bestyrelsen ellers sørger for ekstra rengøring – burde toilettet kunne være åbent hele sæsonen.

”Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man rengør toilettet efter sig selv efter HVERT toiletbesøg. Her skal man bruge almindelige rengøringsmidler og gerne handsker. Derudover skal toiletterne gøres hovedrent minimum een gang om dagen. Der skal være håndsprit til rådighed, som i butikkerne.”

Den omtalte daglige rengøring én gang om dagen har jeg påtaget mig i håb om, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger ændres snarest.

Et sidste pip fra mig er en henvendelse til jer med trailere: P-pladsen nærmest Thurøgade er ikke en fast P-plads for trailere. Og til jer der har trailere stående på trailerparkeringspladsen nede i den anden ende – I har ansvar for at græsset ikke gror over dem (klip omkring din egen trailer).

Månedsbrev april 2020

Kære havelejere.

Så kom solen og varmen – herligt. Dejligt at se, at der er gang i haverne. Vi skal samtidig stadig holde afstand- en ikke helt naturlig adfærd, men det må og skal vi gøre.

Bestyrelsen har knoklet på og fået tryk på vandet fra vandcentret (ikke og forveksle med vandet fra oven- som vi sikkert er flere der har fået nok af i hvert fald for en tid).

Der er vendt op ned på mange ting i denne tid, men vi må forsøge at få så meget ud af foråret, sommeren og efteråret som muligt uden, at bryde reglerne fra såvel sundhedsmyndighederne- som almindelige regler for kolonihaver. Vi havde tænkt at afholde et medlemsmøde i forbindelse med den nye affaldsordning, men det er situationen taget i betragtning ikke en mulighed. Vi vender tilbage når vi får nye informationer.

Bestyrelsen har planer om at få registreret så meget som muligt i forbindelse med hvad der gemmer sig i hver havelodsjord! Dræn-elkabler-vandledninger og samletank.

Glædeligt at genbrugspladserne er genåbnet- så vi kan komme af med haveaffald mm.

Med hensyn til arrangementer i sæson 2020 er alt jo ikke som det plejer. I vil her på siden blive opdateret løbende, ligesom vi vil holde jer opdateret med hvad der vedrører kolonihaven.

Her op til Påske er der kommet vej-grus/sten blanding til reparation af huller i vejen. I kan finde vej-grus/sten bunkerne på p-pladserne. God ”fornøjelse” med vejarbejdet. Kontaktperson fra bestyrelsen er Fuzzy, have 58.