Corona & kolonihaveliv

Følgende skrivelse er sendt fra Haveforbundet til Kolonihavernes bestyrelser og som jeg nu videreformidler til jer alle i vores haveforening Hedvigslund.

I forbindelse med corona har vi fået en del spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig i haveforeningerne. Vi samler løbende spørgsmål ind og svarer på dem i denne Q&A.

OBS – VIGTIGT AT LÆSE FØRST
Landets haveforeninger under os ser meget forskellige ud. Nogle er store, har store havelodder med huse, der er kloakerede og som ligger langt fra hinanden. Omvendt er der også mange haveforeninger, der ikke har store havelodder, hvor husene (hvis der er huse på lodderne) ligger tættere og foreningen har fællestoiletter. Denne store forskel gør, at vi kun kan udsende en generel anbefaling.
Vores anbefaling lyder: Vi opfordrer alle medlemmer til at agere nøjagtig efter Sundhedsministeriets retningslinjer. Det betyder, at man:

• Under ingen omstændigheder skal tage i haven, hvis man har det skidt eller er i karantæne• Kun tager i haven, hvis man reelt har mulighed for at holde afstand til andre
• Skal overveje, om det er en god idé at benytte sig af offentlig transport, hvis man skal i haven
• Ikke forsamles i grupper og sørger for, at alt socialt foregår udenfor• Skal holde god afstand til andre og sørge for god håndhygiejne

Spørgsmål og svar: Kan I anbefale, at vi udskyder sæsonstart i haveforeningen?Hvis I vurderer i haveforeningen, at I ikke kan følge myndighedernes retningslinjer til punkt og prikke, så mener vi ikke, det er en god idé, at I er i haverne.
Kan I anbefale at sende alle de ældre ud i haverne?
Hvis I vurderer i haveforeningen, at medlemmerne sagtens kan være i haverne og følge retningslinjerne til punkt og prikke, så mener vi ikke, der er nogle problemer i det.
Vi har fællestoiletter i haveforeningen. Skal vi holde os væk fra dem?Sundhedsstyrelsen anbefaler kraftigt, at man ikke åbner for fælles toiletforhold og badeværelser, medmindre man får gjort rent mindst en gang om dagen. Et offentligt toilet kan være en kraftig kilde til smittespredning.
Kan I anbefale, at vi åbner tidligere op for haveforeningen og bruger haven til at få luft og plads?
Pga. den nuværende situation kan vi godt se, man kan opfatte kolonihaven som en mulighed for at få luft og plads. Vi ser ingen problemer i, at man allerede nu bruger haven, hvis foreningen er klar til det og man ellers har mulighed for at følge retningslinjerne, når man er der. Vi anbefaler IKKE, at syge eller folk i karantæne flytter/tager i haverne.
Når vi ikke kan komme i haverne, vil haverne hurtigt blive fulde af ukrudt, græsset bliver ikke slået, hække ikke klippet. Vi kan kort sagt ikke overholde diverse regler om at passe haverne. Hvad gør vi så?
Lige nu befinder vi os i en helt unik situation, hvor udefrakommende omstændigheder dikterer vores hverdag. Vi er klar over, at nogle ikke har mulighed for at være i haverne, fordi de enten er sløje eller ikke kan følge retningslinjerne derude, og så skal de ikke være i haverne. Derfor henstiller vi til, at alle har forståelse for situationen og ikke forventer, at haverne bliver passes, som vedtægterne ellers dikterer.
Vores generalforsamling er udskudt, men bestyrelsen var på genvalg. Har bestyrelsen samme beføjelser, som de plejer, indtil vi kan afholde generalforsamling?
Hvis generalforsamlingen ikke har været afholdt, fortsætter bestyrelsen med samme beføjelse som hidtil, inden en ny generalforsamling bliver afholdt.
Kan I anbefale, at vi flager og dermed viser fællesskab i foreningen?
Vi synes, det er en dejlig tanke, men vi mener, det må være op til den enkelte haveforening, om de skal flage eller ej. Det afhænger nok af, hvor mange medlemmer, der er i haverne på det givne tidspunkt.

Nyhedsbrev marts 2020

Når virkeligheden overgår vores mareridt.

Hvem kunne forudse, at vores lille Haveforening skulle åbne med en virkelighed og konsekvens, som oprindeligt begyndte i en anden verdensdel og tilsyneladende intet havde med os i Danmark at gøre? Pludselig blev Danmark lukket ned! på grund af en Global Coronasmitte!

Vi kan håbe, at vi hver især vil gøre det bedste vi har lært eller nu bliver anbefalet at gøre, for at komme igennem denne sundhedskrise. Kun ved fælles hjælp kan det lykkes.

Åbningen af vores haver her i 2020, vil ikke finde sted med samling i Foreningshuset, som de tidligere år, men blot markeres med denne skrivelse. Vi håber, at alle må få en god havesæson og at vi senere på året kan gennemføre de arrangementer, som vi plejer at have.

Som I har kunne læse i ref. fra Generalforsamlingen, er der sket lidt regelændringer, som jeg håber alle vil efterkomme.Vi vil forsøge at holde jer opdateret med oplysninger, som er relevante for jer medlemmer.Og så håber vi for alle, at de må få en god 2020-havesæson.

På ”Kolonihaveforbundets facebookside” findes flere nyheder mm.

OBS! Bommene til vores haver vil være åbne for sæson 2020.Niels

Status på dræn

Lige nu er bestyrelsen i gang med at sikre, at drænet i haverne fungerer.

Masser af vand i haverne er ikke usædvanligt lige nu, men derfor skal vores dræn selvfølgelig opfylde formålet med deres virke. Der er et par steder, som stadig ikke virker optimalt. Det kan skyldes almindelig ælde, men det kan også skyldes, at der har været gravet lidt dybt og således ødelagt drænene.

Vi er – som vi lovede på generalforsamlingen – igang med at skabe et overblik og derefter udarbejde en plan for omfanget, såvel økonomisk som i praksis på, hvad det indebærer. Under alle omstændigheder vil denne plan indeholde regler for “opgravning” i haven hvad enten det drejer sig om El- vand og andet.

Hvis I er vidende om evt. mulige skader på drænene, må I meget gerne ringe eller skrive til os om dette.

Glædelig jul

Kære kolonist

Vi ønsker dig og din familie en

Glædelig jul og godt nytår!

Tak for kolonihaveåret 2019.

Vi ser frem til et endnu et godt kolonihaveår i 2020.

HUSK – Vi holder generalforsamling søndag den 2. februar 2020 kl. 10.00 i Foreningshuset. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Venlig hilsen

Bestyrelsen i Hedvigslund Haveforening

Billedresultat for julebilleder baggrund

Nyhedsbrev oktober 2020

Tak for denne 2019 havesæson, min den første som formand. Aldrig har jeg været så meget i haven som i år.

Et byggeri – en renovering og tilbygningsopgave, som på papiret så meget tilforladeligt ud. Jeg havde blot glemt, at jeg var blevet tæt på 74 år, og tro mig, det er og bliver også det sidste store byggeprojekt, jeg går i gang med. Ikke fordi jeg ikke har nydt det, men mere fordi min krop ikke altid vil som jeg vil.

Men så kan jeg jo til gengæld hellige mig 100% til opgaven som formand, altså hvis osv. En opgave, som (også) har vist sig større, end jeg lige havde forudset, men dog stadig interessant.Vi har og vil i fremtiden hele tiden have fokus på det, der fremmer sammenholdet og mindsker det, der splitter os.

Som de fleste sikkert ved, har vi allerede lukket for vandet og afmonteret vandmålerne, da vejrudsigterne varsler frost. Det er dog stadigt muligt at komme i haverne. Bommene lukkes først sidst på ugen.Vi vil forsøge at gøre det muligt at bruge toiletbygningen, når vi kortvarigt er på besøg i haven. Der skal dog stadigvæk benyttes kode. Dem der i forvejen har købt kode kan benytte den; det er stadig muligt at købe koden og således benytte WCet på de korte besøg, i vores haver.

MEN-Men husk! det er ikke lovligt at benytte kolonihavehuset som ”helårsbeboelse”.Vi skal indrapportere til kommunen, hvis helårsbeboelse finder sted.

Endnu engang tak for denne sæson, vi ses til generalforsamlingen den 1. søndag i februar 2020.

Niels