Månedsbrev juni 2020

Månedsbrev juni.

Så blev det sommer, præcis den 1. juni.

Efterhånden åbnes der flere og flere områder, der har været lukket ned p.gr.a corona. Det samme kan siges her i vores lille forening – vi har bl.a. åbnet mulighed for køb af toiletkode, om end stadig med strenge krav til hver enkelt bruger og ekstra tilsyn af bestyrelsen omkring rengøring og afspritning.

Vi har også fået gang i den tvungne affaldssortering.

Begge tiltag, som – hvis vi forstår at overholde reglerne – er godt for miljøet og for den enkelte havelejer.

Konsekvenserne for ikke at efterkomme de udstukne retningslinjer for brug af fællestoilettet og renovationspladsen er, at det rammer os alle sammen med enten lukning og/eller ekstra regning til alle.

Bestyrelsen var for et par uger siden på en rundtur i haverne og kunne glæde os over rigtig mange ting. De få eksempler, der på sigt kunne tænkes at få en påtale ved sikkert selv hvad der lige skal gøres i haven og måske ved huset.

Bestyrelsen tager endnu en rundtur fredag den 3.juli kl 15:00 og igen onsdag den 26.august kl 15:00. Det handler i bund og grund om overblik – og om at vi er forpligtet til at sørge for at foreningens lejere lever op til Ordensreglerne*
* Pkt. 1: Et medlem er forpligtet til at holde sin have i ordentlig stand, således at bebyggelsen vedligeholdes og ukrudt ikke tager overhånd.
Pkt. 3: Hækkene skal renholdes, klipning skal ske mindst 2 gange årligt, senest 1. juli. og senest 1. oktober. Hæk mod foreningens gange og mellemhække må ikke være højere end 125 cm. Minimumshøjde for mellemhække 60 cm eller efter den enkelte generalforsamlingsbeslutning. I Hedvigslund er hækhøjde ved generalforsamlingsbeslutning sat til 150 cm mod sti og naboer; 180 cm mod P-plads, mod fodboldbaner, mod Skibhusparken.

Som det ser ud nu, kan vi fejre Skt. Hans som traditionen byder sig. Det vil I høre mere om senere.

Bestyrelsesmøderne i 2020 er fastsat til den 2. onsdag i hver måned undtaget juli. I tilfælde af overdragelse af have og hus eller andre presserende opgaver, kan I selvfølgelig kontakte bestyrelsen også i juli. Ellers er træffetiderne mellem klokken 16:00 & 17:00 d. 2. onsdag i måneden.

Månedsbrev maj 2020

Vi er i gang – dog noget anderledes og lidt som” hvornår bliver jeg og verden omkring mig sig selv igen”!

En gæste-håndværker i vores Haveforening udtrykte forleden, ”hvor er det dejligt at se den tiltagende forbedring af såvel haver som huse der sker, især i jeres Kolonihave”. Et skulderklap til alle. Udsagnet er helt på linje med min opfattelse, og noget vi godt kan være lidt stolte over.

Dejligt at se, at dem der bygger og renoverer, forsøger at følge op på orden i haven med en ekstra tur til genbrugspladsen, der nu heldigvis er åben igen. Det, at der er et byggeri i gang, må ikke hindre alm. havearbejde.

Vores nye renovationsplads er blevet godkendt og der er opsat diverse affaldsbeholdere til Haveforeningen, som alle havelejere kan anvende. De fleste har sikkert allerede stiftet bekendtskab med dem ved deres private bolig. Samme system gælder i foreningen som i privaten: Vi skal alle tænke sorteringen ind i vores benyttelse således at vi undgår ekstra udgifter i tilfælde at fejlsortering. Indenfor nogle dage vil alle haver modtage de grønne affaldsposer til madaffald + en folder, der forklarer hvad skal i hvor.  

Toilettet ved Foreningshuset er 99% klart til at kunne leve op til alle krav fra kommunen; det kommer fremover til at fungere som kloset, håndvask og udslagskumme.

I, der vil bruge toilettet ved Foreningshuset, skal, som tidligere, købe en toiletkode af Bent. Koden gælder hele sæsonen 2020 frem til åbning af sæson 2021.

Ifølge retningslinjer fra Kolonihaveforbundet – og sundhedsmyndighederne – skal vi som bestyrelse kunne sikre, at toilettet lever op til de skærpede krav, i forhold til Corona. D.v.s., at I som brugere spritter af og rengør efter forskrifterne. Bent udarbejder retningslinjer for brug af toilettet ved Foreningshuset, som man får udleveret samtidig med at man køber kode. Hvis alle lever op til de skærpede krav – og bestyrelsen ellers sørger for ekstra rengøring – burde toilettet kunne være åbent hele sæsonen.

”Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man rengør toilettet efter sig selv efter HVERT toiletbesøg. Her skal man bruge almindelige rengøringsmidler og gerne handsker. Derudover skal toiletterne gøres hovedrent minimum een gang om dagen. Der skal være håndsprit til rådighed, som i butikkerne.”

Den omtalte daglige rengøring én gang om dagen har jeg påtaget mig i håb om, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger ændres snarest.

Et sidste pip fra mig er en henvendelse til jer med trailere: P-pladsen nærmest Thurøgade er ikke en fast P-plads for trailere. Og til jer der har trailere stående på trailerparkeringspladsen nede i den anden ende – I har ansvar for at græsset ikke gror over dem (klip omkring din egen trailer).

Månedsbrev april 2020

Kære havelejere.

Så kom solen og varmen – herligt. Dejligt at se, at der er gang i haverne. Vi skal samtidig stadig holde afstand- en ikke helt naturlig adfærd, men det må og skal vi gøre.

Bestyrelsen har knoklet på og fået tryk på vandet fra vandcentret (ikke og forveksle med vandet fra oven- som vi sikkert er flere der har fået nok af i hvert fald for en tid).

Der er vendt op ned på mange ting i denne tid, men vi må forsøge at få så meget ud af foråret, sommeren og efteråret som muligt uden, at bryde reglerne fra såvel sundhedsmyndighederne- som almindelige regler for kolonihaver. Vi havde tænkt at afholde et medlemsmøde i forbindelse med den nye affaldsordning, men det er situationen taget i betragtning ikke en mulighed. Vi vender tilbage når vi får nye informationer.

Bestyrelsen har planer om at få registreret så meget som muligt i forbindelse med hvad der gemmer sig i hver havelodsjord! Dræn-elkabler-vandledninger og samletank.

Glædeligt at genbrugspladserne er genåbnet- så vi kan komme af med haveaffald mm.

Med hensyn til arrangementer i sæson 2020 er alt jo ikke som det plejer. I vil her på siden blive opdateret løbende, ligesom vi vil holde jer opdateret med hvad der vedrører kolonihaven.

Her op til Påske er der kommet vej-grus/sten blanding til reparation af huller i vejen. I kan finde vej-grus/sten bunkerne på p-pladserne. God ”fornøjelse” med vejarbejdet. Kontaktperson fra bestyrelsen er Fuzzy, have 58.

Corona & kolonihaveliv

Følgende skrivelse er sendt fra Haveforbundet til Kolonihavernes bestyrelser og som jeg nu videreformidler til jer alle i vores haveforening Hedvigslund.

I forbindelse med corona har vi fået en del spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig i haveforeningerne. Vi samler løbende spørgsmål ind og svarer på dem i denne Q&A.

OBS – VIGTIGT AT LÆSE FØRST
Landets haveforeninger under os ser meget forskellige ud. Nogle er store, har store havelodder med huse, der er kloakerede og som ligger langt fra hinanden. Omvendt er der også mange haveforeninger, der ikke har store havelodder, hvor husene (hvis der er huse på lodderne) ligger tættere og foreningen har fællestoiletter. Denne store forskel gør, at vi kun kan udsende en generel anbefaling.
Vores anbefaling lyder: Vi opfordrer alle medlemmer til at agere nøjagtig efter Sundhedsministeriets retningslinjer. Det betyder, at man:

• Under ingen omstændigheder skal tage i haven, hvis man har det skidt eller er i karantæne• Kun tager i haven, hvis man reelt har mulighed for at holde afstand til andre
• Skal overveje, om det er en god idé at benytte sig af offentlig transport, hvis man skal i haven
• Ikke forsamles i grupper og sørger for, at alt socialt foregår udenfor• Skal holde god afstand til andre og sørge for god håndhygiejne

Spørgsmål og svar: Kan I anbefale, at vi udskyder sæsonstart i haveforeningen?Hvis I vurderer i haveforeningen, at I ikke kan følge myndighedernes retningslinjer til punkt og prikke, så mener vi ikke, det er en god idé, at I er i haverne.
Kan I anbefale at sende alle de ældre ud i haverne?
Hvis I vurderer i haveforeningen, at medlemmerne sagtens kan være i haverne og følge retningslinjerne til punkt og prikke, så mener vi ikke, der er nogle problemer i det.
Vi har fællestoiletter i haveforeningen. Skal vi holde os væk fra dem?Sundhedsstyrelsen anbefaler kraftigt, at man ikke åbner for fælles toiletforhold og badeværelser, medmindre man får gjort rent mindst en gang om dagen. Et offentligt toilet kan være en kraftig kilde til smittespredning.
Kan I anbefale, at vi åbner tidligere op for haveforeningen og bruger haven til at få luft og plads?
Pga. den nuværende situation kan vi godt se, man kan opfatte kolonihaven som en mulighed for at få luft og plads. Vi ser ingen problemer i, at man allerede nu bruger haven, hvis foreningen er klar til det og man ellers har mulighed for at følge retningslinjerne, når man er der. Vi anbefaler IKKE, at syge eller folk i karantæne flytter/tager i haverne.
Når vi ikke kan komme i haverne, vil haverne hurtigt blive fulde af ukrudt, græsset bliver ikke slået, hække ikke klippet. Vi kan kort sagt ikke overholde diverse regler om at passe haverne. Hvad gør vi så?
Lige nu befinder vi os i en helt unik situation, hvor udefrakommende omstændigheder dikterer vores hverdag. Vi er klar over, at nogle ikke har mulighed for at være i haverne, fordi de enten er sløje eller ikke kan følge retningslinjerne derude, og så skal de ikke være i haverne. Derfor henstiller vi til, at alle har forståelse for situationen og ikke forventer, at haverne bliver passes, som vedtægterne ellers dikterer.
Vores generalforsamling er udskudt, men bestyrelsen var på genvalg. Har bestyrelsen samme beføjelser, som de plejer, indtil vi kan afholde generalforsamling?
Hvis generalforsamlingen ikke har været afholdt, fortsætter bestyrelsen med samme beføjelse som hidtil, inden en ny generalforsamling bliver afholdt.
Kan I anbefale, at vi flager og dermed viser fællesskab i foreningen?
Vi synes, det er en dejlig tanke, men vi mener, det må være op til den enkelte haveforening, om de skal flage eller ej. Det afhænger nok af, hvor mange medlemmer, der er i haverne på det givne tidspunkt.

Nyhedsbrev marts 2020

Når virkeligheden overgår vores mareridt.

Hvem kunne forudse, at vores lille Haveforening skulle åbne med en virkelighed og konsekvens, som oprindeligt begyndte i en anden verdensdel og tilsyneladende intet havde med os i Danmark at gøre? Pludselig blev Danmark lukket ned! på grund af en Global Coronasmitte!

Vi kan håbe, at vi hver især vil gøre det bedste vi har lært eller nu bliver anbefalet at gøre, for at komme igennem denne sundhedskrise. Kun ved fælles hjælp kan det lykkes.

Åbningen af vores haver her i 2020, vil ikke finde sted med samling i Foreningshuset, som de tidligere år, men blot markeres med denne skrivelse. Vi håber, at alle må få en god havesæson og at vi senere på året kan gennemføre de arrangementer, som vi plejer at have.

Som I har kunne læse i ref. fra Generalforsamlingen, er der sket lidt regelændringer, som jeg håber alle vil efterkomme.Vi vil forsøge at holde jer opdateret med oplysninger, som er relevante for jer medlemmer.Og så håber vi for alle, at de må få en god 2020-havesæson.

På ”Kolonihaveforbundets facebookside” findes flere nyheder mm.

OBS! Bommene til vores haver vil være åbne for sæson 2020.Niels

Status på dræn

Lige nu er bestyrelsen i gang med at sikre, at drænet i haverne fungerer.

Masser af vand i haverne er ikke usædvanligt lige nu, men derfor skal vores dræn selvfølgelig opfylde formålet med deres virke. Der er et par steder, som stadig ikke virker optimalt. Det kan skyldes almindelig ælde, men det kan også skyldes, at der har været gravet lidt dybt og således ødelagt drænene.

Vi er – som vi lovede på generalforsamlingen – igang med at skabe et overblik og derefter udarbejde en plan for omfanget, såvel økonomisk som i praksis på, hvad det indebærer. Under alle omstændigheder vil denne plan indeholde regler for “opgravning” i haven hvad enten det drejer sig om El- vand og andet.

Hvis I er vidende om evt. mulige skader på drænene, må I meget gerne ringe eller skrive til os om dette.

Glædelig jul

Kære kolonist

Vi ønsker dig og din familie en

Glædelig jul og godt nytår!

Tak for kolonihaveåret 2019.

Vi ser frem til et endnu et godt kolonihaveår i 2020.

HUSK – Vi holder generalforsamling søndag den 2. februar 2020 kl. 10.00 i Foreningshuset. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Venlig hilsen

Bestyrelsen i Hedvigslund Haveforening

Billedresultat for julebilleder baggrund

Nyhedsbrev oktober 2020

Tak for denne 2019 havesæson, min den første som formand. Aldrig har jeg været så meget i haven som i år.

Et byggeri – en renovering og tilbygningsopgave, som på papiret så meget tilforladeligt ud. Jeg havde blot glemt, at jeg var blevet tæt på 74 år, og tro mig, det er og bliver også det sidste store byggeprojekt, jeg går i gang med. Ikke fordi jeg ikke har nydt det, men mere fordi min krop ikke altid vil som jeg vil.

Men så kan jeg jo til gengæld hellige mig 100% til opgaven som formand, altså hvis osv. En opgave, som (også) har vist sig større, end jeg lige havde forudset, men dog stadig interessant.Vi har og vil i fremtiden hele tiden have fokus på det, der fremmer sammenholdet og mindsker det, der splitter os.

Som de fleste sikkert ved, har vi allerede lukket for vandet og afmonteret vandmålerne, da vejrudsigterne varsler frost. Det er dog stadigt muligt at komme i haverne. Bommene lukkes først sidst på ugen.Vi vil forsøge at gøre det muligt at bruge toiletbygningen, når vi kortvarigt er på besøg i haven. Der skal dog stadigvæk benyttes kode. Dem der i forvejen har købt kode kan benytte den; det er stadig muligt at købe koden og således benytte WCet på de korte besøg, i vores haver.

MEN-Men husk! det er ikke lovligt at benytte kolonihavehuset som ”helårsbeboelse”.Vi skal indrapportere til kommunen, hvis helårsbeboelse finder sted.

Endnu engang tak for denne sæson, vi ses til generalforsamlingen den 1. søndag i februar 2020.

Niels